هرچه بيشترتصميم بگيريد قدرت تصميم گيري شما بيشتر مي شود.

 

بهمن ماه حماسه انقلاب برهمگاه مبارك باد.

شروع ترم جديد بردآنش آموزان وهمكاران مبارك باد.

 

شعار هفته پژوهش وفناوري:

بدون پژوهش ومطالعه تصميم گيري نكنيم

 

 
باسمه تعالي

موضوع : تشكيل انجمن هاي علمي وآموزشي

به منظور تقويت روحيه علمي وپژوهشي دانش آموزان با همكاري دبيران محترم ودانش آموزان علاقمند ،انجمن هاي علمي رياضيات ، فيزيك ، شيمي ، وزيست شناسي در آموزشگاه تشكيل گرديد.

 

 

موضوع : ثبت نام آينده سازان

ازمتقاضيان درخواست ميشود حداكثر تا روز دوشنبه مورخه 92/09/04جهت ثبت نام به دفتر آموزشگاه مراجعه نمايند.وجه ثبت نام براي مسابقات علمي 65000ريال وبراي پيشرفت تحصيلي 100000ريال ميباشد. 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالي

موضوع : اجراي طرح هميار معلم

 

در دانش آموزان طرح مشاركت دانش آموزان در كلاس درس واستفاده از روشهاي نوين آموزشي با كمك دبيران محترم تعدادي از دانش آموزان به عنوان هميار معلم انتخاب شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : جیرفت- خیابان رسالت- بوستان شقایق های ملنتی
تلفن : 0348 - 2317603
آدرس رايانامه : school hellijiroft ir